TERUGBLIKKEN 2022

Vanwege de coronabeperkingen hebben we in 2022 de avond in januari niet kunnen organiseren.

Lezing 22 12 Vogelgriep

woensdag 14 december 2022

prof.dr. Sjaak de Wit

Grip op vogelgriep

Bieden preventieve maatregelen een uitweg voor de pluimveehouder?

Vogelgriep of vogelinfluzenza was in het najaar van 2022 weer volop in het nieuws. Het ging voor de zoveelste keer rond in Nederland, onder pluimvee en in toenemende mate onder wilde vogels. De enige manier om het bij pluimveebedrijven de kop in te drukken is alle vogels op die bedrijven te doden. In het gebruikelijke

lees verder

Lezing 22 11 Inclusiviteit

woensdag 9 november 2022

prof.dr. Halleh Ghorashi

Inclusiviteit met een bite

De noodzaak van duurzame benadering van diversiteit

Prof.dr. Halleh Ghorashi, oorspronkelijk als politiek vluchteling afkomstig uit Iran en nu hoogleraar diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam, doet al twintig jaar onderzoek naar ontwikkelingen in diversiteit en de discussie daarover. Ze noemt zichzelf een wetenschappelijk nomade. Ze begon haar loopbaan als antropoloog en een beetje als filosoof, promoveerde bij...

lees verder

woensdag 12 oktober 2022

prof.dr. Ben Feringa

Het nut van klein bouwen

Potentiële toepassingen van de moleculaire motor

Het had wat moeite gekost, maar prof.dr. Ben Feringa, hoogleraar organische chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen, had eindelijk een gaatje in zijn overvolle agenda gevonden voor een verhaal in Deventer. Die nog altijd zo volle agenda is de nasleep van het feit dat hij in 2016 de Nobelprijs voor de Scheikunde won, samen met een...

lees verder

Lezing 22 09 Hittestress

woensdag 14 september 2022

dr. ir. Jeroen Kluck

Hittestress in de stad

Koelte voor steden die daar niet op gebouwd zijn

Aan het eind van een warme zomer bleek het onderwerp van spreker Jeroen Kluck aan te spreken. Zijn verhaal over hittestress in de stad trok een volle zaal. Kluck is lector aan de Hogeschool van Amsterdam. Zijn lectoraat is daar recent veranderd van water in en om de stad naar de gevolgen van de klimaatverandering...

lees verder

Lezing 22 06 james

woensdag 8 juni 2022

Afscheid van James van Lidth de Jeude

Op 8 juni 2022 nam James van Lidth de Jeude afscheid als moderator van het Science Café Deventer. Na afloop van de avond met Katrien Keune, die had gesproken over de restauratie van De Nachtwacht van Rembrandt, was er tijd ingeruimd voor dit wel een heel speciale moment.

lees verder

Lezing 22 06 Nachtwacht

woensdag 8 juni 2022

prof. dr. Katrien Keune

Operatie Nachtwacht

Onderzoek en behandeling van Rembrandt’s meesterwerk

Het beroemdste schilderij van Rembrandt van Rhijn, De Nachtwacht, ondergaat momenteel een grote restauratie. Als voorbereiding daarop en ter ondersteuning van het werk doet het Rijksmuseum een groot onderzoek naar het schilderij. Katrien Keune, hoofd wetenschappelijk onderzoek van het Rijksmuseum, kwam over dat project vertellen. Ze begon met te zeggen dat ze zelf haar lezing

lees verder

Lezing 22 05 Stikstofkeuzess

woensdag 11 mei 2022

prof. Jan Willem Erisman

Stikstofkeuzes voor de boer

Evenwicht tussen ecologie en economie

Voor een bijna weer ouderwets volle zaal hield hoogleraar milieu en duurzaamheid Jan Willem Erisman een zeer informatief verhaal over de achtergronden van de huidige stikstofproblemen en een mogelijke uitweg daaruit. Zoals bekend is de uitstoot van stikstof in Nederland zo hoog dat die veel van onze beschermde natuur, de zogeheten Natura 2000-gebieden, aantast. De...

lees verder

Lezing 22 04 Deepfakes

woensdag 13 april 2022

Manon den Dunnen

Blik op deepfakes

synthetische media vanuit het oogpunt van veiligheid

Spreker Manon den Dunnen, Strategisch Specialist Digitaal bij de politie, werkt daar aan het duiden van digitale ontwikkelingen en het effect van deze ontwikkelingen op de samenleving en de rechtstaat. De rol van de politie is dat zij de waarden van de rechtsstaat bewaakt. Manon nam het publiek trouwens meteen voor zich in door te...

lees verder

Lezing 22 03 Duurzaam textiel

woensdag 9 maart 2022

dr. Jan Mahy

Duurzaam textiel

Kansen en uitdagingen voor een circulaire industrie

Over duurzaam textiel, en kansen en uitdagingen voor een circulaire textielindustrie, ging op het 9 maart. Spreker was hoogleraar Jan Mahy, lector aan de University of Applied Sciences, Saxion. Daar leidt hij de textielgroep, een van de grootste en meest toonaangevende onderzoeksgroepen op het gebied van textiel en duurzaam textiel. Mahy sprak over het verleden...

lees verder

Lezing 22 02 Armoedebestrijding

woensdag 9 februari 2022

Wil Schackmann

Armoedebestrijding in de 19e eeuw

De Koloniën van Weldadigheid en hun archief

Het had wat moeite gekost, maar prof.dr. Ben Feringa, hoogleraar organische chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen, had eindelijk een gaatje in zijn overvolle agenda gevonden voor een verhaal in Deventer. Die nog altijd zo volle agenda is de nasleep van het feit dat hij in 2016 de Nobelprijs voor de Scheikunde won, samen met een

lees verder