ANBI-status

Science Café Deventer heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

STEUN SCIENCE CAFE DEVENTER

Wij willen graag ons publiek een interessant programma kunnen blijven aanbieden. Wil jij ons helpen om dit mogelijk te maken? Stort dan je bijdrage op rekeningnummer NL27RABO0141913770 ten name van Science Café Deventer.

Je kunt ook onderstaande QR code gebruiken:

Een vrijwillige gift in de collectebus op de avonden zelf is natuurlijk ook van harte welkom.

PARTICULIER SPONSOREN

Wil je het Science Café Deventer structureel sponsoren? Dat kan ook als particulier.
Vanwege onze ANBI-status kunnen wij je een overeenkomst tot periodieke gift aanbieden. Het aantrekkelijke van zo’n overeenkomst is dat de periodieke gift fiscaal aftrekbaar is.
Zie ook de website van de Belastingdienst daarover

Wil je meer weten, stuur dan een mail naar info@sciencecafedeventer.nl.