TERUGBLIKKEN 2017
Lezing 17 12 CSI onderwater

woensdag 13 december 2017

drs.ing. Sebastian Schep

CSI onder water:

MET NIEUWE ‘EDNA’-TECHNIEKEN WATERKWALITEIT ONTRAFELEN

Elk levend wezen laat biologische sporen achter in de vorm van materiaal waarin zijn DNA zit. Dit is de basis onder DNA-technieken om de identiteit van levende organismen te bepalen. Onderzoekers van Witteveen+Bos ontwikkelen, onder leiding van Sebastiaan Schep en in samenwerking met partners uit de wereld van onderzoek en beheer van...

lees verder

Lezing 17 11 Bigdata

woensdag 8 november 2017

prof.mr.dr. Jan Smits

1000 Little Sisters

PRIVACY EN SOCIALE ASPECTEN VAN BIG DATA

“Ik ga jullie verontrusten.” Met die woorden kondigde prof.mr.dr. Jan Smits van de Technische Universiteit Eindhoven zijn verhaal aan. Over de talloze digitale sporen die wij van onszelf achterlaten met onze mobiele telefoons en over de talloze inkijkjes in onze levens die we onbewust geven door ‘slimme’ apparaten in huis te halen en actief te zijn...

lees verder

Lezing 17 10 Recht robot

woensdag 11 oktober 2017

dr. Rob van den Hoven van Genderen

Het recht van de robot

SOCIALE ASPECTEN VAN DE ROBOTISERING VAN DE SAMENLEVING

Met zijn lezing in het Science Café over robotrecht en de ontwikkeling van robots besprak Rob van den Hoven van Genderen een onderwerp dat voor velen onbekend terrein is. Wie staat er wel eens stil bij de vraag wat de juridische positie van een robot is? Toch is het een onderwerp waar we ons als maatschappij over moeten gaan buigen, want robots...

lees verder

Lezing 17 09 Noordpoolgebied

woensdag 13 september 2017

prof.dr. Louwrens Hacquebord

Wildernis, woongebied en wingewest

GESCHIEDENIS VAN HET NOORDPOOLGEBIED

Louwrens Hacquebord. Geen alledaagse naam. Maar hij is dan ook geen alledaagse man. Althans, dat is hij niet qua werkzaam leven. Want niet veel mensen kunnen zeggen dat ze bijna veertig jaar lang het Noordpoolgebied als hun werkterrein hebben gehad. Op deze eerste avond van het nieuwe seizoen kwam deze “poolvorser” vertellen over zijn onderzoek naar....

lees verder

Lezing 17 06 Grutto

woensdag 14 juni 2017

dr. Albert Beintema

De grieven van de grutto

BEDREIGING VAN DE WEIDEVOGEL DOOR MODERNE VEETEELT

Lex Meulenbroek (Nederlands Forensisch Instituut) heeft meeslepend verteld over de wetenschap achter DNA-matching. Enkele landelijke spraakmakende misdaden passeerden de revue, zoals die van Marianne Vaatstra, Andrea Luten en Nicky Verstappen (waarin later in de zomer op basis van DNA-matching de lang gehoopte grote doorbraak kwam). Door het toepassen...

lees verder

Lezing 17 05 Toekomst is quantum

woensdag 10 mei 2017

dr. Julia Cramer

De toekomst is quantum

DE TECHNOLOGISCHE BELOFTEN VAN EEN BIZARRE THEORIE

Was het een zinnetje in de aankondiging van het Science Café over het feit dat je als mens, anders dan als elektron, niet op twee plekken tegelijk kunt zijn? En dat veel mensen er dus voor kozen om naar het Science Café te komen voor de lezing over quantummechanica? Of was het gewoon de bizarre aard van de quantumwereld die de mensen intrigeerde...

lees verder

Lezing 17 04 Bitches en goedzakken

woensdag 12 april 2017

prof.dr. Belle Derks

Bitches en goedzakken

SEKSE-STEREOTYPEN EN HUN INVLOED OP DE WERKVLOER

Na de lezing van maart, waarin de aandacht uitging naar hart- en vaatziekten bij vrouwen, nam het Science Café van april nogmaals voornamelijk vrouwen onder de loep. Deze keer was het onderwerp vooral sociologisch en psychologisch van aard: centraal stond de problematiek van de sekse-stereotypen. Maar vóór de vrouwen aan bod kwamen, was het...

lees verder

Lezing 17 03 Hartleed

woensdag 8 maart 2017

dr.ir. Hester den Ruijter + Loes

Hartleed

VERSCHILLEN TUSSEN MANNEN EN VROUWEN BIJ ONTWIKKELEN VAN HART- EN VAATZIEKTEN

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het toeval was dat uitgerekend op Internationale Vrouwendag het Science Café een lezing had met vrouwen in de hoofdrol. Maar dat maakte het niet minder pregnant, om maar een toepasselijke term te gebruiken. Allereerst was daar natuurlijk de vrouwelijke spreker zelf, dr. Hester den Ruijter, verbonden aan UMC Utrecht, die zich...

lees verder

Lezing 17 02 Infecties de baas

woensdag 8 februari 2017

dr.ir. Mariken van der Lubben en dr. Pita Spruijt

Infecties de baas blijven

AANPAK VAN ANTIBIOTICARESISTENTIE EN DE ROL VAN EXPERTS

Na de lezing van januari over darmbacteriën waarin het onderwerp antibioticaresistentie al even was aangestipt, sloot de lezing van deze maand daarop aan met een duolezing van microbioloog Mariken van der Lubben en socioloog Pita Spruijt, beiden verbonden aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Na enige aanloopproblemen met...

lees verder

Lezing 17 01 Biljoenen darmbewoners

woensdag 11 januari 2017

prof.dr. Willem de Vos

Biljoenen darmbewoners

GEZOND DANKZIJ JE MICROBIOTA

Paul van Vliet. Daar deed de spreker in het eerste Science Café van dit jaar een beetje aan denken. In ieder geval qua uiterlijk: een chique colbert, een choker en een uitbundige bos grijze haren. En daar houdt de vergelijking niet op want niet alleen de cabaretier trekt volle zalen, ook Willem de Vos, hoogleraar microbiologie aan de universiteiten van...

lees verder