Lezing 24 06 12 Water
12 juni 2024

dr.ir. Roberta Hofman

Onberispelijk drinkwater

de rol van Nederland in de wereld op HET gebied van watertechnologie

‘The Dutch miracle’ wordt het Nederlandse drinkwater door drinkwaterbedrijven uit het buitenland vaak genoemd. Nergens is de kwaliteit zo goed, nergens is het goedkoper en nergens is het drinkwaterleidingnetwerk zo goed. Dat komt, zo legde spreker dr.ir. Roberta Hofman-Caris uit, doordat de drinkwaterbedrijven in Nederland technisch uitermate bedreven. Hofman studeerde chemische technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven, promoveerde daar ook en kwam via een baan op het centrale onderzoekslaboratorium van AkzoNobel terecht bij het team Water Treatment and Resource Recovery (behandeling en terugwinning van water) bij het KWR Water Research Institute in Nieuwegein. Het KWR is het onderzoeksinstituut van de gezamenlijke drinkwaterbedrijven in Nederland. Ze is tevens verbonden aan de faculteit Milieutechnologie van Wageningen University and Research en associate lector water aan de Hogeschool Utrecht. Ze staat, met andere woorden, midden in het onderzoek naar en de praktijk van waterzuivering voor drinkwater.

Van alle water op aarde is maar 2,5 procent zoet en dit water is er voor de mens, de landbouw en de industrie. Niet voor alle gebruik hoeft het even hoogwaardig te zijn, maar zuinigheid en efficiënt gebruik zijn hard nodig. In een vlotte uitwisseling met de zaal liep ze wat kengetallen langs. Bijvoorbeeld dat we in Nederland gemiddeld 129 liter water per persoon per dag gebruiken, waarvan iets meer dan de helft alleen al voor douche en toilet. Verderop in haar verhaal bekeek ze allerlei alternatieven om hier geen leidingwater voor te gebruiken. Die zijn er inderdaad, maar dat water is door productietechnische redenen aanzienlijk duurder dan wat er uit de kraan komt.

Water is er in tal van typen: van regenwater en oppervlaktewater (minder of meer verontreinigd) tot grondwater en brak en zout water. In grote lijn zijn oppervlakte- en grondwater de bron voor drinkwater (respectievelijk 60 en 40%). Die bronnen zijn voor menselijke consumptie niet schoon genoeg. Er is daarom een heel systeem ingericht van zuivering van afvalwater voordat het geloosd wordt tot een hele reeks van technieken om gezuiverd water geschikt te maken als drinkwater. Het drinkwater moet aan tal van voorwaarden voldoen, van veilig en een goede smaak tot goedkoop en altijd volop beschikbaar. Dat lukt op dit moment prima. Waar de drinkwaterbedrijven zich wel zorgen over maken is of de bronnen voor het drinkwater wel voldoende schoon en voldoende beschikbaar zijn. Daar slaan de drinkwaterbedrijven alarm over. In het algemeen is het oppervlaktewater in Nederland nu al niet schoon genoeg en het voldoet lang niet aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Die wordt per 2027 dwingend geldig en zoals zo vaak heeft Nederland het naleven hiervan laten versloffen.

Ilse Roelofsen leidde de vragenronde na de pauze, waarin nog tal van interessante weetjes naar voren kwamen. Bijvoorbeeld dat drinkwater zacht moet zijn, maar niet helemaal kalkvrij. Water is een agressief oplosmiddel en als er geen kalk in het drinkwater zou zitten gaat het kalk uit onze botten oplossen.

Jazztrio Dubio verzorgde de muziek.

Tekst en fotografie Huub Eggen.

« bekijk ook de aankondiging van deze avond

« terug naar overzicht terugblikken 2024