Lezing 24 06 12 Water
12 juni 2024
i.s.m. Van Remmen UV Techniek

dr.ir. Roberta Hofman

Onberispelijk drinkwater

de rol van Nederland in de wereld op HET gebied van watertechnologie

Op 14 mei bracht het Planbureau voor de Leefomgeving het rapport “Klimaatrisico’s in Nederland” uit, over de gevolgen van klimaatverandering op onze leefomgeving. Een van de vele onderwerpen die aandacht krijgen is de drinkwatervoorziening, nu en in de toekomst. Een dag later kwam het RIVM met het rapport “Evaluatie maatregelen bescherming drinkwaterbronnen”. Het is duidelijk dat de beschikbaarheid van drinkwater en de kwaliteit ervan een actueel probleem is. Voortdurend horen we dat bronnen voor drinkwater (zowel grondwater als oppervlaktewater) verontreinigd zijn, niet alleen met tal van afvalstoffen, maar bijvoorbeeld ook met virussen en drugs- en medicijnresten. Drinkwaterbedrijven luiden regelmatig de noodklok over de kwaliteit en de beschikbaarheid van het drinkwater. Vanaf 2027 gaat de Europese Kaderrichtlijn Water gelden, die normen stelt voor de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater. Dan gaan strengere eisen gelden dan nu gangbaar is.

Dr.ir. Roberta Hofman, als senior onderzoeker werkzaam bij het KWR Water Research Institute in Nieuwegein, komt praten over het streven van drinkwaterbedrijven naar ‘onberispelijk’ drinkwater. Wat bedoelen ze daarmee, en hoe maak je schoon water als je bron verontreinigd is?  Wil je echt puur water maken, of is het beter als er wel nog iets in zit? Zo ja, wat is dan acceptabel? En kunnen of moeten we hier zelf iets aan doen? Heel veel vragen dus, die allerlei keuzes vereisen, maar ook kansen bieden voor Nederlandse watertechnologie.

Hofman doet bij het KWR onderzoek naar waterbehandeling en het terugwinnen en hergebruik van grondstoffen uit de waterkringloop. Daarnaast is ze associate lector (een coördinerende functie bij het onderzoek van een lector) water bij de Hogeschool Utrecht en gastonderzoeker bij de onderzoeksgroep Milieutechnologie van de universiteit in Wageningen.

De muziek wordt verzorgd door Dubio. Ilse Roelofsen leidt de discussie na de pauze.

Tekst Huub Eggen.