Lezing 18 12 Kasboekje

12 december 2018

prof.dr. Oscar Gelderblom

Van kasboek tot Zuidas

kunnen we niet gewoon zonder financiële sector?

Als de financiële crisis van 2008 iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het dat banken, verzekeraars en andere financiële instellingen niet per se het belang van de particuliere klant voorop hebben staan. Dat was één van de stellingen van financieel historicus Oscar Gelderblom in zijn interessante verhaal over de geschiedenis van de financiële huishouding van de Nederlandse burgers. Als wetenschapper onderzoekt hij onder andere hoe de Nederlanders hun geldzaken deden voor de tijd dat banken, die oorspronkelijk zakenbanken waren, ook financiële diensten aan particulieren gingen verlenen. Aan de hand van een groot aantal verzamelde huishoud- en kasboekjes van gezinnen zijn Gelderblom en collega’s de overgang van de tijd met contante betalingen en de Rijkspostspaarbank naar verschijnselen als giro, hypotheken, particuliere beleggingen, online bankieren en zo meer aan het reconstrueren. Hoewel hij zich politiek op de vlakte hield, gaf hij in de discussie, zoals altijd onder leiding van James van Lidth de Jeude, toch aan dat een hernieuwde instelling van een nutsbank misschien geen gek idee is. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid lanceerde niet veel later net zo’n idee.

De muziek werd verzorgd door het duo Mur-Mur.

Tekst en fotografie Huub Eggen.