Lezing 18 03 Geluid in beeld

11 april 2018

dr.ir. Rick Scholte

Geluid in beeld

opsporen en lokaliseren van hinderlijk geluid met camera’s

Het onderwerp was een van de meest technische ooit in het Science Café Deventer: geluid vertalen in beeld. Het werd een zeer memorabele avond. Rick Scholte van het door hemzelf opgerichte bedrijf Sorama in Eindhoven vertelde over hun technieken om geluid – en dan met name als hinderlijk ervaren geluid – in beeld te brengen en de bron ervan op te sporen. Hij begon tamelijk technisch over de natuurkunde van geluidsgolven. Dat deed hij enerzijds om te laten zien dat er stevige natuurkunde achter de techniek zit, en anderzijds om te kunnen vertellen hoe je uit die golven allerlei soorten informatie kunt halen. Voortkomend uit zijn promotieonderzoek heeft zijn bedrijf arrays van microfoontjes ontwikkeld waarmee je geluidbronnen en verspreiding van geluid letterlijk in beeld brengt. Op korte afstand in groot detail, op grotere afstand met minder detail maar met mooie overzichtsbeelden. De antennes die Scholte als demonstratie had meegenomen, registreerden tijdens de avond live de geluidsverdeling in de zaal. In de pauze waren die registraties direct op het beamerscherm te zien. Sorama wil bijdragen aan het bestrijden van geluidsoverlast. Op dit moment is dit de tweede oorzaak van gezondheidsklachten bij mensen en op korte termijn de eerste oorzaak, als er niets tegen geluidsoverlast gedaan wordt.

Sorama werkt aan tal van zeer uiteenlopende geluidsonderwerpen en die spraken dermate tot de verbeelding dat een vragenstelster na de pauze begon met te zeggen “Ik ben jaloers op jouw baan!” Een hinderlijk gezoem in een bepaalde type mobiel in een half uur achterhalen, waar eerder een team zes maanden lang vergeefs metingen naar had gedaan. De akoestiek van de Amsterdam Arena in kaart brengen, waarbij een spectaculaire geluidsput ontdekt werd. In één meetsessie geluidsbronnen van een auto in beeld brengen, van onhoorbaar lage tot onhoorbaar hoge frequenties. Agressie op het Stratumse Eind in Eindhoven (even bekend als berucht uitgaanscentrum) aan de hand van geluidsbeelden snel herkennen.

Zelden bleven na afloop zoveel mensen hangen om de spreker met vragen te bestormen. Terwijl wij het in de grote zaal van het Burgerweeshuis hadden over hoe de samenleving stiller te maken, zorgden in café van het Burgerweeshuis de Japanse The Beat Girls voor gezellige herrie. Een amusant contrast.

Bij het Science Café zelf zorgde Robin Yerah in een fraai ogend technisch decor voor de muziek vooraf en na de pauze. James van Lidth de Jeude leidde de vragen- en discussieronde met de zaal.

Tekst en foto’s Huub Eggen, de foto van The Beat Girls is van het Burgerweeshuis.