Lezing 23 05 bos

donderdag 11 april 2023

Pascal Peterman

Een toekomst vol bomen  

Het nut van bosontwikkeling voor de natuur en de mens

LET OP: deze avond is bij uitzondering op donderdag!

Bijna iedereen gaat voor ontspanning graag naar een bos. In Nederland moet je daar nogal wat moeite voor doen, want bijna nergens in de Europese Unie staat verhoudingsgewijs zo weinig bos als bij ons. Alleen Ierland is nog bosarmer. Als je oude foto’s van het Nederlandse landschap bekijkt, valt op hoe kaal het vroeger was. In de 20e eeuw is veel bos aangeplant, bijvoorbeeld om de duinen vast te leggen en zandverstuivingen in Noord-Brabant en op de Veluwe tegen te gaan. Ook werd vroeger veel hout gekapt voor verwarming en bouwwerken. Met het opkomen van het milieubesef is sinds 1970 in ons land versneld meer bos aangeplant. Vanaf 2013 is het oppervlak aan bos echter fors teruggelopen, door het kappen van tijdelijke bossen die op landbouwgrond waren aangeplant of door het omzetten van bos in andere natuur, zoals heide.

Zowel Nederland als de Europese Unie hebben ambities om tot 2030 de hoeveelheid bos aanzienlijk uit te breiden. Pascal Peterman komt vertellen over de overwegingen achter die plannen en de vragen die er spelen. Hij is adviseur natuurbeheer en natuurontwikkeling bij Ecogroen, met als specialisme bosontwikkeling en faunapassages (zoals ecoducten). Hij zal laten zien wat voor soort bos er van nature in Nederland thuishoort, hoe dat door de tijd is veranderd en wat er allemaal speelt als je het bosareaal wil uitbreiden. Wat is verstandig in het veranderende klimaat: nieuwe bossen ontwikkelen of bestaande bossen omvormen? Welke boomsoorten moeten we dan gaan aanplanten? Moeten we gebieden laten verwilderen, of is beheer nodig? Kunnen we met bos onze leefomgeving beschermen of verbeteren? Wat is de relatie tussen bos en biodiversiteit? Kunnen we bos ook gebruiken als onderdeel van duurzaamheid, bijvoorbeeld door inlands hout te telen voor gebruik in de bouw? Peterman zal concluderen dat bos goed is voor de natuur en goed voor de mens.

De Reisgenoot (Maarten van Veen), tot voor kort de stadstroubadour van Deventer, verzorgt de live muziek.

Tekst Huub Eggen, illustratieontwerp Martijn Harleman

KOMENDE MAANDEN

9 november 2022

prof. Halleh Ghorashi

Diversiteit en inclusie

De noodzaak van duurzame benadering van diversiteit

14 december 2022

prof. dr. Odin Dekkers

Van kerstkalkoen tot kruidvat

De ontvangst van Charles Dickens in Nederland

11 januari 2023 

prof. dr. Bob Knoppers

Groene geesten

De kracht van zeewier in de astrologie