13 december 2017: Sebastian Schep
CSI onder water: met nieuwe ‘eDNA’-technieken waterkwaliteit ontrafelen

CSI onder water: met nieuwe ‘eDNA’-technieken waterkwaliteit ontrafelen

Elk levend wezen laat biologische sporen achter in de vorm van materiaal waarin zijn DNA zit. Dit is de basis onder DNA-technieken om de identiteit van levende organismen te bepalen. Onderzoekers van Witteveen+Bos ontwikkelen, onder leiding van Sebastiaan Schep en in samenwerking met partners uit de wereld van onderzoek en beheer van oppervlaktewater in Nederland, […]

Lees meer

8 november 2017: Jan Smits
1000 Little Sisters: privacy en sociale aspecten van Big Data

1000 Little Sisters: privacy en sociale aspecten van Big Data

“Ik ga jullie verontrusten.” Met die woorden kondigde prof.mr.dr. Jan Smits van de Technische Universiteit Eindhoven zijn verhaal aan. Over de talloze digitale sporen die wij van onszelf achterlaten met onze mobiele telefoons en over de talloze inkijkjes in onze levens die we onbewust geven door ‘slimme’ apparaten in huis te halen en actief te zijn […]

Lees meer

11 oktober 2017: Rob van den Hoven van Genderen
Het recht van de robot: Sociale aspecten van de robotisering van de samenleving

Het recht van de robot: Sociale aspecten van de robotisering van de samenleving

Met zijn lezing in het Science Café over robotrecht en de ontwikkeling van robots besprak Rob van den Hoven van Genderen een onderwerp dat voor velen onbekend terrein is. Wie staat er wel eens stil bij de vraag wat de juridische positie van een robot is? Toch is het een onderwerp waar we ons als maatschappij […]

Lees meer

13 september 2017: Louwrens Hacquebord
Wildernis, woongebied en wingewest: geschiedenis van het Noordpoolgebied

Wildernis, woongebied en wingewest: geschiedenis van het Noordpoolgebied

Louwrens Hacquebord. Geen alledaagse naam. Maar hij is dan ook geen alledaagse man. Althans, dat is hij niet qua werkzaam leven. Want niet veel mensen kunnen zeggen dat ze bijna veertig jaar lang het Noordpoolgebied als hun werkterrein hebben gehad. Op deze eerste avond van het nieuwe seizoen kwam deze “poolvorser” vertellen over zijn onderzoek […]

Lees meer

14 juni 2017: Albert Beintema
De Grieven Van De Grutto: Bedreiging van de weidevogel door moderne veeteelt

De Grieven Van De Grutto: Bedreiging van de weidevogel door moderne veeteelt

Landschapspijn, zuivelwaanzin, verneukeilanden. Slim vermomd als een verhaal over de moeilijke positie van de grutto leek de laatste lezing voor de zomerstop in het Science Café vooral te gaan over de verrijking van de Nederlandse taal met nieuwe woorden. Maar gelukkig waren de bezoekers niet voor niets afgekomen op het affiche met de koning van […]

Lees meer

10 mei 2017: Julia Cramer
De toekomst is quantum: de technologische beloften van een bizarre theorie

De toekomst is quantum: de technologische beloften van een bizarre theorie

Was het een zinnetje in de aankondiging van het Science Café over het feit dat je als mens, anders dan als elektron, niet op twee plekken tegelijk kunt zijn? En dat veel mensen er dus voor kozen om naar het Science Café te komen voor de lezing over quantummechanica? Of was het gewoon de bizarre […]

Lees meer

12 april 2017: Belle Derks
Bitches en goedzakken: Sekse-stereotypen en hun invloed op de werkvloer

Bitches en goedzakken: Sekse-stereotypen en hun invloed op de werkvloer

Na de lezing van maart, waarin de aandacht uitging naar hart- en vaatziekten bij vrouwen, nam het Science Café van april nogmaals voornamelijk vrouwen onder de loep. Deze keer was het onderwerp vooral sociologisch en psychologisch van aard: centraal stond de problematiek van de sekse-stereotypen. Maar vóór de vrouwen aan bod kwamen, was het de […]

Lees meer

8 maart 2017: Hester den Ruijter / Loes
Hartleed: Verschillen tussen mannen en vrouwen bij ontwikkelen van hart- en vaatziekten

Hartleed: Verschillen tussen mannen en vrouwen bij ontwikkelen van hart- en vaatziekten

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het toeval was dat uitgerekend op Internationale Vrouwendag het Science Café een lezing had met vrouwen in de hoofdrol. Maar dat maakte het niet minder pregnant, om maar een toepasselijke term te gebruiken. Allereerst was daar natuurlijk de vrouwelijke spreker zelf, dr. Hester den Ruijter, verbonden aan UMC Utrecht, […]

Lees meer

8 februari 2017: Mariken van der Lubben en Pita Spruijt
Infecties de baas blijven: aanpak van antibioticaresistentie en de rol van experts

Infecties de baas blijven: aanpak van antibioticaresistentie en de rol van experts

Na de lezing van januari over darmbacteriën waarin het onderwerp antibioticaresistentie al even was aangestipt, sloot de lezing van deze maand daarop aan met een duolezing van microbioloog Mariken van der Lubben en socioloog Pita Spruijt, beiden verbonden aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Na enige aanloopproblemen met een paar filmpjes, die we uiteindelijk […]

Lees meer

11 januari 2017: Willem de Vos
Biljoenen darmbewoners: Gezond dankzij je microbiota

Biljoenen darmbewoners: Gezond dankzij je microbiota

Paul van Vliet. Daar deed de spreker in het eerste Science Café van dit jaar een beetje aan denken. In ieder geval qua uiterlijk: een chique colbert, een choker en een uitbundige bos grijze haren. En daar houdt de vergelijking niet op want niet alleen de cabaretier trekt volle zalen, ook Willem de Vos, hoogleraar […]

Lees meer