13 november 2019: Marijn Bruurs
Printen met beton: techniek en impact van digitalisering in de bouw

Printen met beton: techniek en impact van digitalisering in de bouw

Er is veel onrust momenteel in de wereld van de landbouw, de veeteelt, de bouw van huizen en de aanleg van infrastructuur. En dat komt allemaal door één term: het “stikstofbesluit”. De bouwsector kent daarnaast nog allerlei andere problemen: de sector is arbeidsintensief en kent grote tekorten aan personeel. Daarnaast is ze te traditioneel, te […]

Lees meer

11 september 2019: Manuel Lokin
Verleidelijke bonussen: de werking van financiële prikkels bij topbestuurders

Verleidelijke bonussen: de werking van financiële prikkels bij topbestuurders

‘Het enige wat echt omhoog gaat bij die grote bedrijven, zijn de beloningen van de topbestuurders’ zei premier Mark Rutte eerder dit jaar. Als zelfs de VVD-leider kritische geluiden laat horen over de bedragen die worden uitgekeerd aan de CEO’s, rijst de vraag waarom deze zo ruim betaald worden. Is het logisch dat ze in […]

Lees meer

9 oktober 2019: Patricia Dankers
Weefselreparatie met plastic: synthetische materialen met biologische eigenschappen?

Weefselreparatie met plastic: synthetische materialen met biologische eigenschappen?

In de natuur komen we dieren tegen die in staat zijn om verloren of beschadigde delen van hun lichaam opnieuw te laten aangroeien. Dit heet regeneratie. In sommige gevallen kan dit heel ver gaan, zoals bij de axolotl. Deze kan zelfs beschadigde hersenen regenereren. Nog verder gaan poliepen, die middels regeneratie tot ongeslachtelijke voortplanting komen. […]

Lees meer

8 mei 2019: Nick Hofland
Boerenzwaluw in het nauw: Domino-effect door dramatische achteruitgang van insecten

Boerenzwaluw in het nauw: Domino-effect door dramatische achteruitgang van insecten

In oktober 2017 verscheen een alarmerende publicatie van Duitse entomologen (insectenonderzoekers) en collega’s van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Over een periode van 27 jaar registreerden de onderzoekers in 63 natuurgebieden in Noord-Duitsland een dramatische terugval van 76% aan insecten. Tal van aanwijzingen geven aan dat de situatie in Nederland niet veel beter is. In […]

Lees meer

13 februari 2019: Arjan van Timmeren
De slimme stad: innovatieve oplossingen in duurzaamheid en leefbaarheid

De slimme stad: innovatieve oplossingen in duurzaamheid en leefbaarheid

Onze steden worden in hoog tempo voorzien van sensoren en metertjes: voor verkeer, fijnstof, geluid. Waar loopt het verkeer vast, waar wordt energie gevraagd, waar regent het, waar is onrust? Het combineren van al die meetgevens geeft stadsbestuurders nieuwe mogelijkheden om realtime te besturen, maar ook om hier algoritmen voor te ontwikkelen. Wordt de stad […]

Lees meer

13 februari 2019: onbekend
Onbekend

(Nadere informatie volgt.)

Lees meer

9 januari 2019: Harry Lintsen
Kwetsbare welvaart: Twee eeuwen uitdagingen rond welzijn en duurzaamheid

Kwetsbare welvaart: Twee eeuwen uitdagingen rond welzijn en duurzaamheid

Klimaatverandering, economische crisis, uitputting van grondstoffen, werkloosheid, verlies aan biodiversiteit… Dit zijn de keerzijden van het huidige, welvarende Nederland. Maar dergelijke problemen zijn zeker niet uniek voor onze moderne tijd. Ook in het verleden worstelden de Nederlanders met de vraagstukken van welvaart, welzijn en duurzaamheid. Denk aan de armoede, de bedreiging van de volksgezondheid, de […]

Lees meer

10 april 2019: Heleen de Coninck
Klimaatverandering

(Nadere informatie volgt.)

Lees meer

12 december 2018: Oscar Gelderblom
Van kasboek tot Zuidas: Kunnen we eigenlijk niet zonder de financiële sector?

Van kasboek tot Zuidas: Kunnen we eigenlijk niet zonder de financiële sector?

Voor nieuwkomers bij ons Science Café: onze maandelijkse avonden zijn gratis en we organiseren ze met een clubje vrijwilligers en een klein budget. Daarom gaan we in de pauze rond met een collectebus en vragen we onze bezoekers om een kleine bijdrage. In cash, ja …, we hebben geen QR-codes, we sturen geen Tikkies en […]

Lees meer

14 november 2018: Roel Coutinho
Besmetting de baas: (her-)opduikende infectieziekten in een wereld in verandering

Besmetting de baas: (her-)opduikende infectieziekten in een wereld in verandering

De dalende trend van de vaccinatiegraad in Nederland is een aanwijzing dat een gedegen kennis van de maatschappelijke context van belang is in de bestrijding van infectieziekten. Roel Coutinho, afgelopen september met pensioen gegaan als hoogleraar Epidemiologie en Infectieziekten aan de Universiteit Utrecht, pleit daarom voor een andere aanpak: geen grote massavaccinatieprogramma’s, maar meer individuele uitleg. […]

Lees meer

12 september 2018: Henry Otgaar
Geheugen mythes: Fabels over herinneringen en hun rol in de rechtbank

Geheugen mythes: Fabels over herinneringen en hun rol in de rechtbank

Over de werking van het geheugen is veel gezegd en geschreven. Zo herinner je je misschien wel verhalen over mensen met een eidetisch (fotografisch) geheugen. Of misschien heb je die herinnering verdrongen, want ook verdringing is een begrip dat verband houdt met het fenomeen van het menselijk geheugen. Eidetisch geheugen, verdringing: volgens sommigen zijn het […]

Lees meer

13 juni 2018: Lex Meulenbroek
Verlinkt door DNA: De cruciale rol van sporenonderzoek bij strafzaken

Verlinkt door DNA: De cruciale rol van sporenonderzoek bij strafzaken

Sinds enkele decennia heeft de wetenschap grote sprongen vooruit gemaakt in het onderzoek naar DNA. Van dit macromolecuul, waarin onze erfelijke eigenschappen liggen opgesloten, werd de structuur in 1953 gepubliceerd door het illustere tweetal Watson en Crick. (Zij leunden daarbij sterk op gegevens die door Rosalind Franklin waren verzameld, maar haar naam wordt zelden genoemd […]

Lees meer