Archief per auteur

10 juni 2015: Jona Lendering
Sjiieten en Soennieten: De ideologische scheidslijn in het Midden-Oosten

Sjiieten en Soennieten: De ideologische scheidslijn in het Midden-Oosten

Het hele Midden-Oosten en Noord-Afrika lijken in brand te staan. Een mislukte Arabische lente, overal conflicten, islamitisch extremisme. Historicus Jona Lendering, die veel in het gebied heeft gereisd, zal aan de hand van zes onderwerpen een beeld schetsen van de ontwikkelingen. Hij zal uitleggen dat wij westerlingen een obsessie hebben met alles wat religieus en […]

Lees meer

Jona Lendering

Jona Lendering

Jona Lendering studeerde (oude) geschiedenis aan de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 1996 beheert hij www.livius.org, een grote website over oude geschiedenis. Verder is hij mede-oprichter van Livius Onderwijs, een onafhankelijke school voor historisch onderwijs. Zijn meest recente boek, “Israel verdeeld” dat vorig jaar verscheen (over het uiteengaan van het Jodendom en […]

Lees meer

8-april-2015: Pier Siebesma
Nieuw licht op wolken: Veranderingen in een opwarmend klimaat

Nieuw licht op wolken: Veranderingen in een opwarmend klimaat

“April doet wat hij wil.” Dat betekent dat de wolkenluchten die we zien in april onschuldig kunnen zijn, maar ook voor heel wat nattigheid kunnen zorgen. Hoe het ook zij, over de wetenschap achter het fenomeen wolken moest je in april in het Science Café zijn. Prof. dr. Pier Siebesma, verbonden aan het KNMI en […]

Lees meer

13 mei 2015: Vanessa Evers
De sociale robot: samenwerking tussen mens en intelligente machine

De sociale robot: samenwerking tussen mens en intelligente machine

Dingen die voor een mens te moeilijk zijn, of te gevaarlijk, worden tegenwoordig vaak gedaan door robots. Ga maar na: de diepzee wordt bezocht door onderwaterrobots, we sturen robotkarretjes naar andere planeten, en laten drones het vuile werk doen in een oorlog. Dat is allemaal heel gewoon vandaag de dag. Dus wordt het tijd voor […]

Lees meer

Vanessa Evers

Vanessa Evers

Vanessa Evers is hoogleraar Human Media Interaction aan de Universiteit Twente. De vakgroep Human Media Interaction telt ongeveer 40 onderzoekers. Het onderzoek van de vakgroep bestrijkt de gehele cyclus van het automatisch herkennen van menselijk gedrag, het genereren van sociaal intelligent systeemgedrag en het ontwerpen en evalueren van de interactie. Vanessa’s onderzoek richt zich op […]

Lees meer

Pier Siebesma

Pier Siebesma

Pier Siebesma is onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en is voor een (1) dag in de week verbonden als hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Zijn onderzoeksthema’s zijn de fysica and dynamica van wolken met als doel een beter begrip van deze processen en het maken van nauwkeurigere weersverwachtingen en klimaatscenario’s . […]

Lees meer

11 maart 2015: Annemie Desoete en Leon Biezeman
Lysdexie, Lyxdesie, Dyxlesie, Dyslexie? En wat is hier aan te doen?

Lysdexie, Lyxdesie, Dyxlesie, Dyslexie? En wat is hier aan te doen?

In aansluiting op het boekenweekthema “Te Gek Voor Woorden” ging het Science Café deze keer over dyslexie, een stoornis die problemen oplevert bij lezen en schrijven. Dat die problemen geen onoverkomelijke hindernis vormen voor bijvoorbeeld een succesvol schrijverschap toonde Leon Biezeman – Deventernaar, schrijver én dyslecticus – aan door de avond in te leiden met […]

Lees meer

11 maart 2015: Annemie Desoete
Lysdexie, Lyxdesie, Dyxlesie, Dyslexie? En wat is hier aan te doen?

Lysdexie, Lyxdesie, Dyxlesie, Dyslexie? En wat is hier aan te doen?

Babette leest niet zo vlot. Gaat het om dyslexie? Heeft ze dan geen talenknobbel? Waar zit zo’n knobbel dan ergens in onze hersenen? Bestaan talen- en wiskundeknobbels wel? En heeft boeken aanbieden dan wel zin? Prof. dr. Annemie Desoete, hoogleraar Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Gent, en docent aan de Arteveldehogeschool, ook in […]

Lees meer

Annemie Desoete

Annemie Desoete

Prof. Dr. Annemie Desoete is hoogleraar aan de Universiteit van Gent (vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie) en docent aan de Arteveldehogeschool (afstudeerrichting logopedie). Ze doet onderzoek naar leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie) en comorbide problemen (DCD, autismespectrumstoornissen) alsook naar vroege voorspellers en aanpak van moeilijkheden met lezen, spellen en rekenen. Ze heeft hier ook een onderwijsopdracht in. Verder […]

Lees meer

14 januari 2015: Mark Dingemanse
Stemmen van Afrika: Waarom zijn er zoveel talen op dit continent?

Stemmen van Afrika: Waarom zijn er zoveel talen op dit continent?

Wat is de meest essentiële voorwaarde voor een geslaagde lezing in het Science Café? Een ruim aantal bezoekers? Een werkende geluidsinstallatie? Een levendige discussie na de lezing? Aan al die voorwaarden was voldaan bij de eerste lezing dit jaar van het Science Café, maar de voorwaarde waar we hier op doelen is er een waar […]

Lees meer

Emile Mittendorff

Emile Mittendorff

Emile Mittendorf is Senior Projectleider Archeologie bij de gemeente Deventer. Hij is afgestudeerd in de richting Europese Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. (bron: Emile Mittendorff)

Lees meer

Bart Vermeulen

Bart Vermeulen

Bart Vermeulen is stadsarcheoloog, verbonden aan Archeologie Deventer. Sinds zijn afstuderen in de richting Europese Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam is hij actief geweest in de gemeente Deventer, eerst als veldarcheoloog, daarna als projectleider archeologie, als docent Archeologie aan Saxion Hogeschool, en tegenwoordig als Gemeentelijk Archeoloog. (bron: Bart Vermeulen)

Lees meer