Archief per auteur

14 juni 2017: Albert Beintema
De Grieven Van De Grutto: Bedreiging van de weidevogel door moderne veeteelt

De Grieven Van De Grutto: Bedreiging van de weidevogel door moderne veeteelt

“In mei leggen alle vogels een ei, behalve de koekoek en de griet, die leggen in de meimaand niet.” Biologisch gezien een beetje fake news, maar het rijmt lekker. Die koekoek, die kennen de meesten wel, maar die griet? Welke griet legt er überhaupt eieren? De griet waar we het hier over hebben is onder […]

Lees meer

8 februari 2017: Mariken van der Lubben en Pita Spruijt
Infecties de baas blijven: aanpak van antibioticaresistentie en de rol van experts

Infecties de baas blijven: aanpak van antibioticaresistentie en de rol van experts

Na de lezing van januari over darmbacteriën waarin het onderwerp antibioticaresistentie al even was aangestipt, sloot de lezing van deze maand daarop aan met een duolezing van microbioloog Mariken van der Lubben en socioloog Pita Spruijt, beiden verbonden aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Na enige aanloopproblemen met een paar filmpjes, die we uiteindelijk […]

Lees meer

Hester den Ruijter

Hester den Ruijter

Dr.ir. Hester den Ruijter (1979) is werkzaam op het gebied van de experimentele cardiologie in het UMC Utrecht. Ze richt zich op het slaan van een brug tussen fundamenteel onderzoek en de toepasbaarheid ervan voor patiënten. Ze onderzoekt de oorzaak van de verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van hart- en vaatziekten en […]

Lees meer

11 januari 2017: Willem de Vos
Biljoenen darmbewoners: Gezond dankzij je microbiota

Biljoenen darmbewoners: Gezond dankzij je microbiota

Paul van Vliet. Daar deed de spreker in het eerste Science Café van dit jaar een beetje aan denken. In ieder geval qua uiterlijk: een chique colbert, een choker en een uitbundige bos grijze haren. En daar houdt de vergelijking niet op want niet alleen de cabaretier trekt volle zalen, ook Willem de Vos, hoogleraar […]

Lees meer

Pita Spruijt

Pita Spruijt

Pita Spruijt studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, waarna zij promoveerde aan de Universiteit Utrecht. In haar promotieonderzoek stond de relatie tussen wetenschap en beleid centraal, waarbij ze specifiek keek naar de verschillende rollen die wetenschappers aannemen als zij beleidsadvies geven. Sinds 2015 werkt ze als onderzoeker bij het programma antibioticaresistentie (ABR) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid […]

Lees meer

Mariken van der Lubben

Mariken van der Lubben

Na haar studie biologie in Wageningen, met afstudeervakken binnen de medische microbiologie, epidemiologie en genetica, werkte Mariken van der Lubben een periode als onderzoeker bij de Universiteit Leiden (voor haar promotie) en als postdoc bij de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. In 2005 is ze bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komen werken. Bij de afdeling […]

Lees meer

Julia Cramer

Julia Cramer

Julia Cramer (1988) studeerde Technische Natuurkunde aan de TU Delft en de ETH Zurich. Ze promoveerde in december 2016 op het  corrigeren van fouten in quantumberekingen met quantumdeeltjes in diamant. Haar promotieonderzoek werd betaald vanuit een gewonnen studiebeurs van Hendrik Casimir. Inmiddels doet ze als postdoc onderzoek naar wetenschapscommunicatie bij Ionica Smeets in Leiden, en […]

Lees meer

10 mei 2017: Julia Cramer
De toekomst is quantum: de technologische beloften van een bizarre theorie

De toekomst is quantum: de technologische beloften van een bizarre theorie

Wil je thuis voor de buis hangen, of in het Science Café luisteren naar een lezing over quantummechanica? Kan het niet allebei? Tegelijkertijd thuis én in het Burgerweeshuis? Het is één van de bizarre conclusies van de quantumtheorie dat dat inderdaad kan, op twee plekken tegelijk zijn. Althans, als je een elektron bent, of een ander elementair […]

Lees meer

14 december 2016: Arjen Dijkstra
Romantische wetenschap: Een nieuwe context voor Eise Eisinga’s planetarium

Romantische wetenschap: Een nieuwe context voor Eise Eisinga’s planetarium

Er waren meer dan vijf mensen afgekomen op de lezing in het Science Café van december, over Eise Eisinga en zijn planetarium in Franeker. Dit zeer tot genoegen van de spreker, dr. Arjen Dijkstra, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, die op zijn werk over zijn aanstaande optreden had verteld en smalende opmerkingen terugkreeg over zaaltjes met […]

Lees meer

9 november 2016: Laura van der Schaaf (verving Jo van den Brand)
Rimpelende ruimtetijd: Meten en analyseren van zwaartekrachtsgolven

Rimpelende ruimtetijd: Meten en analyseren van zwaartekrachtsgolven

Het was the day after van één van de grootste botsingen in de geschiedenis van de Amerikaanse politiek. Terwijl de echo’s van de knal nog rondzongen over de verschillende continenten, stroomde het Burgerweeshuis in Deventer vol met nieuwsgierige mensen die waren afgekomen op het affiche van de lezing van november, over een heel ander soort schokgolf. […]

Lees meer

Belle Derks

Belle Derks

Belle Derks is hoogleraar Psychological perspectives on organisational behaviour within institutions bij de vakgroep Sociale en Organisatiepsychologie. Haar onderzoek richt zich op de psychologische (motivatie, zelfbeeld), fysiologische (cardiovasculair) en neurologische (EEG, ERP) gevolgen van de negatieve stereotypering van vrouwen en etnische minderheden in werk- en opleidingssituaties. Voor dit onderzoek heeft zij verschillende onderzoekssubisidies verworven zoals de NWO VENI […]

Lees meer

8 februari 2017: Mariken van der Lubben en Pita Spruijt
Infecties de baas blijven: aanpak van antibioticaresistentie en de rol van experts

Infecties de baas blijven: aanpak van antibioticaresistentie en de rol van experts

“Alle bacteriën zijn slecht voor ons lichaam — waar of niet waar?” Dat is de eerste vraag van een kennisquiz over antibioticaresistentie op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Als je bij het vorige Science Café bent geweest weet je het antwoord op deze vraag: niet waar. Maar waar het in januari […]

Lees meer