Manon den Dunnen


Manon den Dunnen

Manon den Dunnen is strategisch specialist digitaal bij de Nederlandse politie. Ze studeerde economie aan de Universiteit Maastricht en doorliep daarna een lange carrière in onderwijs en ICT. Ze houdt zich bij de politie in Amsterdam nu bezig met synthetische media, deepfakes en hoe en in welke mate je een door kunstmatige intelligentie en computers geschapen wereld kunt vertrouwen. Daarnaast kijkt ze naar het zogeheten Internet of Things (IoT) en raakvlakken met sociale innovatie als kunstmatige intelligentie, big data, smart cities en cyberveiligheid. Ze vindt het belangrijk zicht te kunnen bieden op de mogelijkheden van deze nieuwe technologieën, maar ook bewustwording van bedreigingen te vergroten en hoe daarmee om te gaan. Dat vraagt dus om geven en krijgen van vertrouwen. Belangrijk hierbij is het delen van informatie hierover en mensen weerbaarder te maken.