14 December 2022: Sjaak de Wit
Grip op vogelgriep: Bieden preventieve maatregelen een uitweg voor de pluimveehouder?


Grip op vogelgriep: Bieden preventieve maatregelen een uitweg voor de pluimveehouder?

In Nederland is vanaf oktober 2021 vogelgriep van het zeer besmettelijke type H5N1 ontdekt bij meerdere bedrijven die commercieel pluimvee houden en ook bij hobbymatig gehouden vogels. We zijn nu ruim een jaar verder en ondertussen zijn er ruim 100 pluimveebedrijven besmet geraakt en geruimd. Daarnaast blijft het virus rondgaan onder wilde vogels. Ook daar, zoals in de populatie van de grote stern, leidt het virus tot massale sterfte.

Hoogleraar Sjaak de Wit is een van de wereldwijde experts op het gebied van vogelgriep. Hij doet onderzoek naar preventieve maatregelen tegen vogelgriep en pleit voor het snel invoeren van vaccinatie. De roep om vaccinatie is heel erg luid, zowel bij pluimveehouders en dierenartsen, alsook in de politiek. Toch is het in Nederland nog niet toegestaan. Momenteel lopen er een aantal experimenten om de effectiviteit van het vaccin te beoordelen.

Recent leidde De Wit een internationale bijeenkomst in Parijs, over de vaccinatiestrategie tegen hoog-pathogene aviaire influenza, zoals het virus formeel heet. Deze bijeenkomst bracht de kennis van onderzoekers bijeen vanuit zowel de diergeneeskunde als de volksgezondheid. 

In het Science Café neemt De Wit ons mee in zijn onderzoek naar het voorkomen van vogelgriepinfecties in Nederland, bij zowel gehouden als wilde vogels, en naar de meest recente gegevens en standpunten over vaccinatie van vogels tegen dit gevreesde virus.

Vooraf en in de pauze is er live muziek van Dubio. De discussie en vragenronde na de pauze wordt geleid door Almar Otten.

Tekst Ynte Schukken, illustratieontwerp Martijn Harleman.