9 November 2022: Halleh Ghorashi
Inclusiviteit met een bite


Inclusiviteit met een bite

Diversiteit is een van de meest besproken onderwerpen geweest in de laatste twee decennia, zij het dat het begrip soms veel aandacht krijgt (wanneer het economisch goed gaat) en soms haast in de vergetelheid raakt (in tijden van crisis). In deze lezing spreekt Ghorashi over enkele onderliggende aspecten van deze wisselende houding tegenover diversiteit. Door diversiteit in een historische context te plaatsen laat zij zien waarom diversiteitsinterventies in Nederland tot voor kort tandeloos waren. Vervolgens beargumenteert zij de noodzaak van een duurzame benadering van diversiteit, en van de daarvoor benodigde inclusieve structuren. De BLM-beweging heeft deze noodzaak meer dan ooit op de agenda van de samenleving en van organisaties gezet. Ghorashi beschrijft wat er nodig is om het diversiteitsvraagstuk een structurele bite te geven, zodat diversiteit in de samenleving een verschil kan maken.

De live muziek wordt verzorgd door Martin van de Vrugt. Onze derde nieuwe moderator Ilse Roelofsen leidt de vragenronde en discussie met de zaal.

(Bron: Halleh Ghorashi)