Rudy Rabbinge


Rudy Rabbinge

Rudy Rabbinge is afgestudeerd als plantenziektekundige aan de toenmalige landbouwhogeschool (1971), daar gepromoveerd op biologische bestrijding tegen spint (1976) en was leraar in het middelbaar onderwijs (1969-1972) in scheikunde en biologie. Vanaf 1972 werkzaam als onderzoeker en docent. Hij was hoogleraar met verschillende leerstoelen bij Wageningen Universiteit (1985-2001), University of California (Berkeley, 1978) en KU Leuven (1981-1984). Van 2001 tot november 2011 was hij universiteitshoogleraar van Wageningen Universiteit met bijzondere aandacht voor Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid. Hij vervulde vele bestuursfuncties bij Wageningen UR, bij NWO, KNAW en vele andere wetenschappelijke organisaties. Daarnaast vervulde hij diverse bestuurlijke functies in de private sector (landbouw coöperaties en andere bedrijven), en in de publieke sector. Voorts was hij actief in politiek en beleid, als lid van Provinciale Staten van Gelderland (1978-1988), lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1988-1998) en lid van de Eerste Kamer (1999-2007). Hij heeft in al zijn functies, de grondbeginselen van duurzame ontwikkeling proberen uit te werken en toe te passen. Tot voor kort was hij als voorzitter van de Science Council van de Consultative Group on International Agricultural Research,  (15 grote landbouwkundige onderzoeksinstituten met circa 7000 medewerkers) verantwoordelijk voor het internationaal landbouwkundig onderzoek en het beheer van natuurlijke hulpbronnen en als vm. lid van de Board of Directors van AGRA (Alliance for a Green Revolution in Africa) trachtte hij bij te dragen aan de voedselzekerheid en aan de vergroting van de landbouwproductiviteit  in Afrika. Ook maakte hij deel uit van de High Level Panel of Experts van de UN Committee on World Food Security, en adviseerde hij de VN vorig jaar over prijs volatiliteit en ook over landgebruik en mondiale investeringen in land- en tuinbouw. Hij is momenteel vicevoorzitter van Cie. M.E.R. en verantwoordelijk voor alle internationale verplichtingen op het gebied van milieu en effect rapportage. Sedert november 2011 is hij met emeritaat van Wageningen Universiteit, doch hij is op deeltijd basis nog aan deze instelling verbonden en vervult nog verschillende deeltijdse advies- en bestuursfuncties.

(Bron: WUR)