14 oktober 2020: Rudy Rabbinge
Duurzame voedselzekerheid: Streven naar voldoende gezond voedsel voor iedereen


Duurzame voedselzekerheid: Streven naar voldoende gezond voedsel voor iedereen

LET OP: Voor deze lezing moet je reserveren. (Zie de mededeling aan het einde van deze aankondiging.)

In de twintigste eeuw is de wereldbevolking vervijfvoudigd. Ondanks die enorme groei is de voedselbeschikbaarheid per hoofd van de (wereld)bevolking toegenomen. Toch is de toegankelijkheid tot voedsel nog steeds onvoldoende. En in de komende drie decennia is nog eens een verdubbeling van de voedselbeschikbaarheid vereist en wordt de voedseltoegankelijkheid één van de belangrijkste sustainable development goals (kortweg SDG’s).

In zijn lezing voor het Science Café zal prof.dr.ir. Rudy Rabbinge vertellen dat het kan. Maar dan moeten wel de best ecological means worden ingezet op het meest vruchtbare landbouwareaal. Alleen dan is uitbreiding van landbouwgrond niet nodig, is er ruimte voor biodiversiteitsherstel en -uitbreiding, en worden grondstoffen niet uitgeput. Ook is er dan voldoende water beschikbaar en is duurzame energie toereikend.

Dat alles vraagt wel om indringende keuzes op allerlei niveau’s, waarbij taboes, vooroordelen en vooringenomen standpunten overboord moeten. Rabbinge legt in zijn lezing het accent op voedselzekerheid en toont de perspectieven voor voldoende gezond voedsel voor iedere wereldburger dat op een milieuontlastende wijze is voortgebracht.

Vooraf en in de pauze wordt de muziek verzorgd door Scott & Young, en na de pauze is er gelegenheid voor vragen en discussie onder leiding van James van Lidth de Jeude.

In verband met alle maatregelen rond het coronavirus, zal de avond in de Grote Zaal van het Burgerweeshuis voor maximaal 50 30 personen toegankelijk zijn. Vooraf aanmelden voor de avond is daarom verplicht. In tegenstelling tot de vorige keer zijn de tickets (op=op) helaas niet meer gratis. Om te voorkomen dat mensen hun schaarse ticket achteraf toch niet gebruiken, waardoor anderen onterecht achter het net vissen, is de ticketprijs vastgesteld op €5,40  €6,40. (Het gecorrigeerde bedrag is inclusief €1,00 administratiekosten.) Hiervoor krijg je naast toegang tot de lezing ook twee muntjes voor een drankje. Mocht je toch te laat zijn: de lezing is via de website van het Science Café te volgen als live-stream. De opname hiervan blijft bewaard op YouTube en kan dus ook later teruggekeken worden.

Tekst Peter van Diest (bron Rudy Rabbinge), illustratieontwerp Martijn Harleman.