11 september 2019: Manuel Lokin
Verleidelijke bonussen: de werking van financiële prikkels bij topbestuurders


Verleidelijke bonussen: de werking van financiële prikkels bij topbestuurders

‘Het enige wat echt omhoog gaat bij die grote bedrijven, zijn de beloningen van de topbestuurders’ zei premier Mark Rutte eerder dit jaar. Als zelfs de VVD-leider kritische geluiden laat horen over de bedragen die worden uitgekeerd aan de CEO’s, rijst de vraag waarom deze zo ruim betaald worden. Is het logisch dat ze in dezelfde categorie vallen als topsporters en wereldwijd geadoreerde artiesten omdat ze hun bedrijven nou eenmaal buitengewoon kunnen laten presteren? Hoe kun je vaststellen wat hun bijdrage eigenlijk is? Is er sprake een wereldwijde transfermarkt van topbestuurders die de beloningen opdrijft?

Professor mr. dr. Manuel Lokin (hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht en advocaat bij Stibbe) deed onderzoek naar beloningen voor topbestuurders en combineerde daarin economische met gedragswetenschappelijke en rechtswetenschappelijke methodes. Zijn bevindingen plaatsen stevige vraagtekens bij de argumenten die de hoge beloningen voor bestuurders moeten rechtvaardigen. Zijn conclusies leidden tot kritische discussies met bedrijfsbestuurders op aandeelhoudersvergaderingen.

Lokin komt vertellen over zijn onderzoek naar bonussen en andere financiële prikkels. Discussie met de zaal zoals altijd onder leiding van James van Lidth de Jeude. Het duo Loriën verzorgt de muziek.

Tekst Jeroen Wiegertjes, illustratieontwerp Martijn Harleman