9 oktober 2019: Patricia Dankers
Weefselreparatie met plastic: synthetische materialen met biologische eigenschappen?


Weefselreparatie met plastic: synthetische materialen met biologische eigenschappen?

In de natuur komen we dieren tegen die in staat zijn om verloren of beschadigde delen van hun lichaam opnieuw te laten aangroeien. Dit heet regeneratie. In sommige gevallen kan dit heel ver gaan, zoals bij de axolotl. Deze kan zelfs beschadigde hersenen regenereren. Nog verder gaan poliepen, die middels regeneratie tot ongeslachtelijke voortplanting komen. Bij mensen is regeneratie beperkt mogelijk. Het best lukt het met de lever, die kan weer helemaal aangroeien.

We hebben het dan over een natuurlijk proces. Maar wat nou als chemici en artsen de koppen bij elkaar steken? Of beter nog, als één persoon beide disciplines in zich verenigt? Maak kennis met Patricia Dankers, hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven, en gepromoveerd in zowel technische natuurwetenschappen als de medische wetenschap. Dankers richt zich op het onderzoek naar de ontwikkeling van zogenoemde supramolecularie biomaterialen waarmee ze hoopt de regeneratieve geneeskunde in een hogere versnelling te krijgen. In haar eigen woorden: “In deze lezing bespreek ik het ontwikkelen van een moleculaire LEGO® blokkendoos die gebruikt kan worden om plastics te bouwen die ervoor zorgen dat stukjes weefsel in het lichaam geregenereerd kunnen worden. Zou het mogelijk zijn om op deze manier een beschadigd bloedvat in ons lichaam te herstellen? Of de hartspier te repareren na een infarct? Ik zal laten zien dat ons onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven zich bezighoudt met de ontwikkeling van zogenaamde ‘supramoleculaire’ plastics die gebruikt kunnen worden in de regeneratieve geneeskunde, bijv. als dragermateriaal voor het herstel van een bloedvat of als medicijnafgifte systeem in het hart.”

Dankers komt erover vertellen in het Science Café van 9 oktober 2019. Vooraf en in de pauze zorgt De Reisgenoot voor de muziek en na de pauze is er weer, zoals altijd, gelegenheid tot vragen en discussie, onder leiding van James van Lidth de Jeude.

Tekst Peter van Diest, illustratieontwerp Martijn Harleman.