13 november 2019: Marijn Bruurs
Printen met beton: techniek en impact van digitalisering in de bouw


Printen met beton: techniek en impact van digitalisering in de bouw

Er is veel onrust momenteel in de wereld van de landbouw, de veeteelt, de bouw van huizen en de aanleg van infrastructuur. En dat komt allemaal door één term: het “stikstofbesluit”. De bouwsector kent daarnaast nog allerlei andere problemen: de sector is arbeidsintensief en kent grote tekorten aan personeel. Daarnaast is ze te traditioneel, te weinig innoverend, niet efficiënt genoeg, en te weinig duurzaam. Daar heeft de sector zelf veel last van en dus komen nieuwe technologische ontwikkelingen op. Zo is er een trend naar de digitalisering van het bouwen. Eén van de tastbare voorbeelden hiervan is het 3D-printen met beton. Het Deventerse ingenieursbureau Witteveen+Bos is koploper op dit gebied. Ir. Marijn Bruurs van Witteveen+Bos komt vertellen over de eerste gebouwen en infrastructurele werken die zijn bedrijf inmiddels heeft ontworpen, berekend en geprint. Hij zal ingaan op de techniek en de impact van deze techniek op de bouwsector.

In de discussie na de lezing, zoals altijd onder leiding van James van Lidth de Jeude, komen vast allerlei actuele vragen op over bouwen, duurzaamheid en natuurbeheer in deze roerige tijden. De muziek wordt verzorgd door Tuesday Moon, een duo uit Nijmegen dat roots, folk en americana speelt.

Tekst Huub Eggen, illustratie-ontwerp Martijn Harleman.