Nick Hofland


Nick Hofland

Nick Hofland heeft biologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen met een specialisatie in ecologie. Na zijn afstuderen ging hij aan de slag op de afdeling Dierecologie en fysiologie. Hier heeft hij eerst aan diverse projecten gewerkt als junior onderzoeker. Daarna kreeg hij een aanstelling als promovendus. Zijn promotieonderzoek betreft een mogelijke relatie tussen het gebruik van neonicotinoïden (een klasse van pesticiden) en de achteruitgang van insecten en insecten-etende vogels in het agrarisch gebied.

(Bron: Nick Hofland)