10 april 2019: Heleen de Coninck
Keep it cool: hoe houden we de mondiale opwarming onder de 1,5 graden Celsius?


Keep it cool: hoe houden we de mondiale opwarming onder de 1,5 graden Celsius?

De aarde is aan het opwarmen, zo blijkt al jaren uit wereldwijde temperatuurmetingen. De overgrote meerderheid van de klimaatonderzoekers is het er over eens dat de uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteit de oorzaak van die opwarming is. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het wetenschappelijke klimaatpanel van de Verenigde Naties, houdt de vinger aan de pols. Heleen de Coninck, scheikundige en gepromoveerd op de rol van technologieafspraken in internationaal klimaatbeleid, werkt bij de Radboud Universiteit in Nijmegen en draagt sinds 2002 bij aan de rapporten van het IPCC.

In het klimaatakkoord van Parijs uit december 2015 is afgesproken maatregelen te gaan nemen om de opwarming te beperken tot 1,5 graad Celsius. Veel discussies gaan nu over de vraag of die 1,5 graad  nog wel haalbaar is. Eind 2018 publiceerde het IPCC een rapport over het verschil tussen anderhalf en twee graden opwarming. De Coninck was hoofdauteur van het hoofdstuk in dit rapport over het versterken en uitvoeren van klimaatacties. De conclusies van het rapport zijn dat we nu al op 1 oC opwarming zitten en dat de gevolgen van 2 oC vergeleken met 1,5  oC aanmerkelijk ernstiger zijn dan tot nu toe aangenomen. Het rapport stelt dat we nog onder de anderhalve graad kunnen blijven, maar dat daarvoor politieke en maatschappelijke veranderingen op een ongekende schaal nodig zijn. Die veranderingen kunnen niet alleen de ergste klimaatverandering voorkomen, maar ook de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties helpen bereiken. De Coninck komt vertellen over wat er nodig is om het Parijse akkoord te halen.

Jasper Slaghuis zal voor de muziek zorgen. James van Lidth de Jeude leidt zoals altijd de vragen- en discussieronde na de pauze.

Tekst Huub Eggen, ontwerp illustratie Martijn Harleman.