Heleen de Coninck


Heleen de Coninck

Heleen de Coninck is universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit. Ze studeerde scheikunde en natuurwetenschappelijke milieukunde en promoveerde op de rol van technologieafspraken in internationaal klimaatbeleid. Ze doet sinds 2001 onderzoek naar internationaal klimaatbeleid, energie- en industrietransities en innovatiestudies. Dat deed ze eerst ruim tien jaar bij de afdeling Beleidsstudies van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten en sinds 2012 bij de Radboud Universiteit.

Foto Dick van Aalst