8 mei 2019: Nick Hofland
Boerenzwaluw in het nauw: Domino-effect door dramatische achteruitgang van insecten


Boerenzwaluw in het nauw: Domino-effect door dramatische achteruitgang van insecten

In oktober 2017 verscheen een alarmerende publicatie van Duitse entomologen (insectenonderzoekers) en collega’s van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Over een periode van 27 jaar registreerden de onderzoekers in 63 natuurgebieden in Noord-Duitsland een dramatische terugval van 76% aan insecten. Tal van aanwijzingen geven aan dat de situatie in Nederland niet veel beter is. In zijn onderzoeksproject kijkt Nick Hofland, junior onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen, hoe deze achteruitgang in de insectenstand doorwerkt naar vogelbestanden. De populaties van Nederlandse boerenlandvogels gaan de laatste decennia namelijk hard achteruit. Hiervoor zijn vele oorzaken aangewezen, maar de meeste hangen samen met de intensivering van ons agrarisch systeem. Recent zijn pesticiden en dan met name de neonicotinoïden als een van de hoofdverdachten aangewezen. Het gebruik van deze pesticiden zou leiden tot een afname van de insectenpopulaties op het platteland. Daardoor zouden vogels niet in staat zijn om genoeg voedsel voor zichzelf en hun jongen te verzamelen. Of dit effect zich daadwerkelijk voordoet heeft de onderzoeksgroep van Hofland onderzocht aan de hand van het broedresultaat van onze meest iconische boerenlandvogel, de boerenzwaluw. Voor het onderzoek vingen tientallen meewerkende vogelaars rondom diverse broedlocaties in het land insecten en namen ze bodem- en watermonsters. De onderzoekers inventariseerden broedresultaten van boerenzwaluwen en verzamelden voedselmonsters van de jongen van deze vogels. Hoflands onderzoeksgroep onderzocht en analyseerde al deze gegevens en Hofland zal tijdens de lezing resultaten en conclusies presenteren.

De live muziek wordt verzorgd door Robin Yerah. James van Lidth de Jeude leidt de vragen- en discussieronde na de pauze in goede banen.

De avond wordt georganiseerd in samenwerking met KNNV en IVN natuureducatie.

Tekst Huub Eggen, illustratieontwerp Martijn Harleman.