Aart Heijboer


Aart Heijboer

Aart Heijboer is een ‘astro-deeltjes’-fysicus werkzaam bij het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica (Nikhef) in Amsterdam. Zijn onderzoek bestaat uit het zoeken naar astrofysische bronnen van ho0g-energetische neutrino’s, m.b.v. de Antares-detector op de bodem van de Middellandse Zee. Het vinden van deze neutrino’s betekent een grote vooruitgang in onze kennis van zowel de hoge-energiefysica, als die van de elementaire-deeltjesfysica.

Neutrino’s geven ons informatie over de meest energetische objecten in het universum, zoals gamma-flitsen en actieve sterrenstelsels, die gedacht worden deeltjes te kunnen versnellen tot ver voorbij de capaciteiten van door de mens gemaakte deeltjesversnellers. En neutrino’s zouden ook inzicht kunnen geven in de aard van donkere materie.

Heijboers onderzoek richt zich op de detectie van kosmische bronnen van de drie in de natuur bekende soorten neutrino’s. Aan dit programma werd een Vidi-onderzoeksbeurs toegekend van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

(bron: Nikhef.nl)