Tinde van Andel


Tinde van Andel

Prof. dr. T.R. (Tinde) van Andel is bijzonder hoogleraar Etnobotanie bij de leerstoelgroep Biosystematiek van de Wageningen Universiteit. Ze is ook bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden, waar ze de Clusius-leerstoel Geschiedenis van de Botanie en Tuinen van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen bekleedt. Tevens is ze onderzoeker bij Naturalis Biodiversity Center.

Als etnobotanicus houdt ze zich o.a. bezig met het traditionele gebruik van planten. In Wageningen bestudeert ze de traditionele kennis over rijst-cultivars bij Afrikaanse slaven in Suriname en Frans-Guiana. In samenhang met genetisch onderzoek aan deze cultivars kan zo een beeld verkregen worden van de migratieroutes van mensen en planten, en van de uitwisselingen tussen verschillende etnische groepen. Tevens doceert ze Etnobotanie in Wageningen.

In Leiden houdt Van Andel zich bezig met de studie van historische herbaria en botanische tekeningen, gemaakt door vroege wetenschappers en ontdekkingsreizigers uit de 16e, 17e, en 18e eeuw. Daarnaast doceert ze in Leiden delen van de cursussen Tropische Plantenfamilies en Economische Botanie. (Bron: science.naturalis.nl)

Foto: Daan van der Hoeven