Rick Scholte


Rick Scholte

Rick Scholte studeerde Elektrotechniek aan de Universiteit Twente. Na zijn promotie aan de TU Eindhoven richtte hij het bedrijf Sorama Sound Imaging op. Dit houdt zich bezig met het in kaart brengen en opheffen van geluidsoverlast, een belangrijk gezondheidsrisico in de 21ste eeuw (lees: ‘Rick Scholte, ondernemende geluidsjager’). Zijn gepatenteerde methode om geluid driedimensionaal in beeld te brengen, helpt bij het verminderen van geluidsoverlast door industriële producten. Daarnaast is de methode in te zetten tegen agressie en criminaliteit in de gebouwde omgeving. In 2009 kreeg hij voor zijn proefschrift de eretitel Simon Stevin Gezel toegekend, en in 2017 ontving hij de Prins Friso Ingenieursprijs.

(Bron: deingenieur.nl)