Oscar Gelderblom


Oscar Gelderblom

Oscar Gelderblom is hoogleraar financiële geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde in 1995 af in maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde in 2000 in Utrecht op het proefschrift “Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630). In 2014 werd hij hoogleraar in Utrecht en sprak er in 2015 zijn oratie uit, met als titel “Waar hebben we de financiële sector eigenlijk voor nodig?” Hij onderzoekt in het bijzonder financiële markten, en Europese en koloniale handel van voor de industriële revolutie.