Marleen Kok


Marleen Kok

Dr. Marleen Kok is in 2010 gepromoveerd op het ontwikkelen van genetische testen bij borstkanker en is sinds 2016 medisch oncoloog in het Antonie van Leeuwenhoek (AVL) te Amsterdam. Ze leidt daar ook het onderzoek naar immuuntherapie en de rol van het immuunsysteem bij borstkanker. KWF kankerbestrijding kende haar een prestigieuze onderzoeksbeurs toe waarmee ze onderzoek deed bij Johns Hopkins University, USA. In het AVL combineert ze nu haar onderzoek met de zorg voor patiënten en internationaal wordt ze gezien als expert op het gebied van immuuntherapie bij borstkanker.