9 januari 2019: Harry Lintsen
Kwetsbare welvaart: Twee eeuwen uitdagingen rond welzijn en duurzaamheid


Kwetsbare welvaart: Twee eeuwen uitdagingen rond welzijn en duurzaamheid

Klimaatverandering, economische crisis, uitputting van grondstoffen, werkloosheid, verlies aan biodiversiteit… Dit zijn de keerzijden van het huidige, welvarende Nederland. Maar dergelijke problemen zijn zeker niet uniek voor onze moderne tijd. Ook in het verleden worstelden de Nederlanders met de vraagstukken van welvaart, welzijn en duurzaamheid. Denk aan de armoede, de bedreiging van de volksgezondheid, de woningnood, de strijd tegen het water. Bovendien zijn er in elke generatie groepen die zich zorgen maken over de verandering van het landschap en de verontreiniging van bodem, lucht en water.

Voor het Science Café komt prof.dr.ing. Harry Lintsen vertellen over de manieren waarop de samenleving in de afgelopen tweehonderd jaar de problemen rond welvaart en duurzaamheid wist op te lossen. En hoe men zich soms door de gekozen oplossingen geconfronteerd zag met weer nieuwe problemen. Nederland staat ook vandaag de dag voor de uitdaging om zijn hulpbronnen voor de komende generaties in stand te houden. We hebben grote ambities: een overschakeling op hernieuwbare energiebronnen en het hergebruik van alle materialen en producten. Kunnen we met het oog op een duurzame toekomst leren van de geschiedenis?

Vooraf en in de pauze staat, zoals traditioneel in januari, Martin van de Vrugt garant voor de muzikale sfeer, en na afloop is er ruimte voor vragen en discussie, geleid door James van Lidth de Jeude.

Tekstredactie Peter van Diest (bron Harry Lintsen), illustratieontwerp Martijn Harleman.