Is de puzzel rondom de christelijke keizer oplosbaar?
Het visioen van Constantijn


Het visioen van Constantijn

Op 27 oktober in het jaar 312 bereidde de Romeinse keizer Constantijn zich voor op wat later “De Slag bij de Milvische Brug” zou gaan heten, tegen zij rivaal Maxentius. Volgens sommige bronnen zag Constantijn die avond een lichtverschijnsel dat hij interpreteerde als een teken van de god van de christenen. Hij gaf zijn soldaten opdracht het symbool dat hij meende te hebben gezien op hun schilden te tekenen en onder dat teken de strijd aan te gaan met de troepen van Maxentius.

Als Constantijn toen niet de overwinning had behaald zou de wereld van nu er wel eens heel anders hebben kunnen uitzien. Maar hij versloeg Maxentius wél en Constantijn meende deze overwinning te danken te hebben aan de christelijke god, wat er uiteindelijk toe leidde dat hij zich bekeerde tot het christendom. De rest, zoals men in dit soort gevallen pleegt te zeggen, is geschiedenis.

Het bovenstaande relaas is overigens allerminst de absolute waarheid. Natuurlijk, het is een feit dat de slag bij de Milvische brug plaatsvond, dat Constantijn daarbij Maxentius versloeg, en dat hij zich tot het christendom bekeerde. Het zijn de details waarover de bronnen het niet eens zijn. Wat zag Constantijn? Was het een visioen? Een goddelijk teken? Of gewoon een halo?

Om enig licht te werpen op deze kwestie komt Jona Lendering naar het Science Café. Als historicus is het zijn taak deze en andere geschiedkundige puzzels te ontrafelen. Of hem dat in dit geval lukt? Maak het mee in het Science Café, onder het genot van een drankje en live muziek van Ruud Fieten. Na de pauze is er gelegenheid om de mist nog verder te laten optrekken met vragen en discussie onder leiding van onze vaste moderator James van Lidth de Jeude.

Tekst Peter van Diest, illustratieontwerp Martijn Harleman