Sebastiaan Schep


Sebastiaan Schep

Sebastiaan is aquatisch ecoloog bij Witteveen+Bos en vanaf 2012 teamleider van de groep systeemanalyse. Hij is in diverse rollen verantwoordelijk geweest voor analyses van watersystemen. Een goed begrip van het watersysteem en het beheer ervan vormt de basis voor zijn adviezen. Zijn ervaring heeft hij gebruikt voor de ontwikkeling van de Ecologische Sleutelfactoren, een praktisch kader voor het afleiden van waterkwaliteitsdoelen en kosteneffectieve maatregelen. Sebastiaan werkt tevens als docent voor Stichting Wateropleidingen en Stichting PostAcademisch Onderwijs.

(Bron: Linkedin)