Rob van den Hoven van Genderen


Rob van den Hoven van Genderen

Rob van den Hoven van Genderen is universitair docent aan rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit in Amsterdam en adviseur voor de VN, de Raad van Europa, en de NAVO. Hij is ook IT-rechtspecialist bij advocatenkantoor SwitchLegal in Amsterdam.

(Bron: SwitchLegal)