Pita Spruijt


Pita Spruijt

Pita Spruijt studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, waarna zij promoveerde aan de Universiteit Utrecht. In haar promotieonderzoek stond de relatie tussen wetenschap en beleid centraal, waarbij ze specifiek keek naar de verschillende rollen die wetenschappers aannemen als zij beleidsadvies geven.

Sinds 2015 werkt ze als onderzoeker bij het programma antibioticaresistentie (ABR) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Als we ervan uitgaan dat ABR in de toekomst normaal wordt dan is de vraag hoe we zo goed mogelijk om kunnen gaan met het risico van ABR? Hoe kunnen we de effecten van ABR zoveel mogelijk  beperken? Pita’s onderzoek focust op het verkrijgen van inzicht in de maatregelen die proportioneel (efficiënt) zijn en flexibel (adaptief). De wetenschappelijke onzekerheid is groot. Daarom is het belangrijk dat we ondanks deze onzekerheid toch tot besluitvorming komen.

(Bron: Pita Spruijt)