Mariken van der Lubben


Mariken van der Lubben

Na haar studie biologie in Wageningen, met afstudeervakken binnen de medische microbiologie, epidemiologie en genetica, werkte Mariken van der Lubben een periode als onderzoeker bij de Universiteit Leiden (voor haar promotie) en als postdoc bij de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. In 2005 is ze bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komen werken. Bij de afdeling virologie hield ze zich bezig met respiratoire (luchtweg-) infecties.

Sinds maart 2014 is ze programmamanager antibioticaresistentie (ABR). Omdat de wereldwijde dreiging van antibioticaresistentie toeneemt, is er vanuit het ministerie besloten tot een nationale aanpak antibioticaresistentie. Het programma ABR bij het RIVM neemt een deel van de uitvoering voor haar rekening. Hierin wordt de ‘’One Health’’-gedachte gevolgd. Zowel humane, veterinaire, milieu- als voedselaspecten komen aan bod. Bestrijding van antibioticaresistentie is natuurlijk niet nieuw: in de zorg wordt bijvoorbeeld al jaren gewerkt aan diagnostiek, antibiotic stewardship, zorgvuldig voorschrijven. En het RIVM kijkt al jaren naar het vóórkomen van resistente bacteriën in mens en dier.

(Bron: Mariken van der Lubben)