Albert Beintema


Albert Beintema

Dr. Albert Beintema (1944) bestudeerde als bioloog, werkzaam in het natuurbeheer, tientallen jaren grutto’s en andere weidevogels. Veel van zijn kennis legde hij vast in het voor een breed publiek geschreven boek De grutto (Atlas/Contact 2015), dat in 2016 als beste natuurboek van het jaar werd bekroond met de Jan Wolkersprijs.

Na zijn pensionering is Beintema aan een tweede carrière begonnen als consultant, gids en schrijver en spreker over vogels, eilanden, klimaat, oeanografie, eilandgeschiedenis en de poolstreken.

(Bron: Albert Beintema)