9 maart 2016: Leo Lucassen
Massale migratie: Schaffen wir das?


Massale migratie: Schaffen wir das?

Met de landen aan de randen van Europa in brand, aanzwellende protesten van groepen die zich over grenzen heen organiseren, en verwoede pogingen van politici om het tij te keren, lijkt de niet aflatende stroom vluchtelingen langzaam tot een probleem van enorme proporties te zijn geworden. Maar is die perceptie wel juist? Prof. dr. Leo Lucassen, hoogleraar Sociale Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en directeur Onderzoek aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam, beweert van niet. Net als de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die ons met drie simpele woorden verzekerde dat Duitsland het probleem aan kan, zegt Lucassen in zijn advies aan de regering dat deze voor draagvlak moet zorgen en dat ze moet uitstralen dat Nederland de aantallen vluchtelingen makkelijk kan opvangen. In zijn lezing voor het Science Café zet Lucassen perceptie tegenover cijfers en feiten.

Vooraf en tijdens de pauze zal Collin Hoeve zorgen voor de muziek, en na de pauze zal James van Lidth de Jeude de discussie leiden.

Tekst Peter van Diest, illustratieontwerp Martijn Harleman