12 april 2017: Belle Derks
Bitches en goedzakken: Sekse-stereotypen en hun invloed op de werkvloer


Bitches en goedzakken: Sekse-stereotypen en hun invloed op de werkvloer

Toen de Britse komiek Jon Richardson in een panel show werd gevraagd wat de nuttigste dingen waren die hij van zijn ouders had geleerd, antwoordde hij: “Koken, schoonmaken, naaien. Dat heb ik van mijn vader geleerd. Mijn moeder leerde me hoe ik grappen moest maken over stereotypering van het geslacht.” Met deze zichzelf illustrerende grap liet hij op vlijmscherpe wijze zien hoe je een dergelijk onderwerp aan de kaak stelt. En dat dat nog steeds nodig is bleek onlangs nog toen minister Bussemaker aankondigde vijf miljoen euro vrij te maken voor universiteiten om meer vrouwelijke hoogleraren aan te stellen.

Prof.dr. Belle Derks komt in het Science Café vertellen over onbewuste sekse-stereotypering en over hoe maatschappelijke verwachtingen van mannen en vrouwen hun uitkomsten thuis en op het werk beïnvloeden. Als hoogleraar sociale en organisatiepsychologie in Utrecht doet ze o.a. onderzoek naar Queen Bee-gedrag en hoe vrouwen worden beïnvloed door negatieve stereotypen. In de rede die Derks uitsprak bij de aanvaarding van haar ambt gaf ze aan dat de bestrijding van sekse-stereotypen deze juist kan versterken:

“Het streefcijferbeleid gaat ook vaak gepaard met allerlei bijwerkingen die gendergelijkheid juist tegenwerken. Zo blijkt dat wanneer organisaties gendergelijkheid op de agenda zetten, dit mensen in en om het bedrijf blind maakt voor discriminatie van vrouwen, zelfs als daar duidelijke aanwijzingen voor zijn. In een bedrijf met zulke goede bedoelingen kan geen sprake zijn van discriminatie, lijkt men te denken. Hierdoor kunnen zichtbare en onzichtbare vormen van seksisme ongehinderd de kop opsteken.” (Bron: nrc.nl)

Bussemakers gulle gebaar kan dus merkwaardig genoeg ook nog averechts uitpakken. Benieuwd wat Jon Richardsons moeder daarover zou zeggen…

Vooraf en tijdens de pauze zal het akoestische geluid van de groep Canvas Blanco de sfeer verhogen en na de pauze is het de beurt aan de zaal, zoals altijd onder leiding van James van Lidth de Jeude.

Tekst Peter van Diest, illustratieontwerp Martijn Harleman