Bert Poolman


Bert Poolman

Bert Poolman is hoogleraar Biochemie aan de Rijksuniverstiteit Groningen, directeur van het Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute, en programmadirecteur van het Centre for Synthetic Biology. Zijn onderzoek richt zich op het helder krijgen van de mechanismen volgens welke signalen worden doorgegeven en kleine molecules worden verplaatst langs cellulaire membranen. Daartoe worden cellen aangezet tot het produceren van op de juiste wijze gevouwen membranen en worden methoden ontwikkeld om moleculaire complexen in synthetische membranen te maken en de functionele en structurele eigenschappen ervan te analyseren.