Bernd Andeweg


Bernd Andeweg

Dr. Bernd Andeweg is aardwetenschapper aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar hij tektoniek en structurele geologie doceert en veldwerk en afstudeerprojecten begeleidt. Daarnaast is hij actief op het raakvlak met het grote publiek: zo geeft hij nascholing aan aardrijkskundedocenten en gastcolleges op scholen. Ook herziet hij de geologische kaarten van de Bosatlas en beantwoordt hij vragen van de media over vulkanen en aardbevingen.