Appy Sluijs


Appy Sluijs

Appy Sluijs (1980) doet onderzoek naar de relatie tussen CO2 en het klimaat op aarde.

Hij heeft ontdekt dat de grote broeikasramp die 55 miljoen jaar geleden veel diersoorten op de zeebodem uitroeide, het gevolg was van een klimaatkettingreactie. Met collega’s heeft hij in 2007 de Academische Jaarprijs gewonnen waarmee een lesmethode over klimaat en klimaatverandering is ontwikkeld. Sluijs neemt actief deel aan het brede klimaat- en energiedebat. Hij heeft diverse publicaties in Nature en Science op zijn naam staan.

(Bron: De Jonge Akademie)