Wiebrand Kout


Wiebrand Kout

Wiebrand Kout is mede-oprichter van Elestor BV, dat een goedkope flowbatterij ontwikkelt voor de opslag van electriciteit. Kout heeft vijftien jaar ervaring met onderzoek (en het management ervan), voornamelijk opgedaan in de brandstofcel- en waterstofindustrie. Hij was betrokken bij het ontwerp van de eerste in Europa in massa geproduceerde PEM (“Proton Exchange Menbrane”) brandstofcel; bij de ontwikkeling van apparatuur voor bemonstering in de hogedruk-vloestofchromatografie; en bij de productie van de eerste electrochemische waterstofcompressor die in staat is in één fase tot 1000 Bar druk te genereren.