Pier Siebesma


Pier Siebesma

Pier Siebesma is onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en is voor een (1) dag in de week verbonden als hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Zijn onderzoeksthema’s zijn de fysica and dynamica van wolken met als doel een beter begrip van deze processen en het maken van nauwkeurigere weersverwachtingen en klimaatscenario’s . Hij heeft van 2010 tot 2014 een Europees Project EUCLIPSE gecoördineerd dat als doel had om de onzekerheid van de representatie van wolken in klimaatmodellen te verkleinen.

(Bron: Pier Siebesma)