Nico Koning


Nico Koning

Nico Koning is andragoloog. Hij doceert filosofie en ethiek aan de Hogeschool van Amsterdam en economie en filosofie in het volwassenenonderwijs. Koning maakt deel uit van het W!J-wetenschapsteam dat op Nieuwwij.nl blogt over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van culturele en religieuze diversiteit.

(Bron: biografisch fragment bij door Koning geschreven artikel in nieuwwij.nl.)