11 maart 2015: Annemie Desoete
Lysdexie, Lyxdesie, Dyxlesie, Dyslexie? En wat is hier aan te doen?


Lysdexie, Lyxdesie, Dyxlesie, Dyslexie? En wat is hier aan te doen?

Babette leest niet zo vlot. Gaat het om dyslexie?

Heeft ze dan geen talenknobbel? Waar zit zo’n knobbel dan ergens in onze hersenen? Bestaan talen- en wiskundeknobbels wel?

En heeft boeken aanbieden dan wel zin?

Prof. dr. Annemie Desoete, hoogleraar Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Gent, en docent aan de Arteveldehogeschool, ook in Gent, licht in deze lezing de criteria voor dyslexie toe. Verder staat ze stil bij de oorzaak en de kenmerken van dyslexie om tenslotte een paar tips voor de aanpak ervan te geven.

Voorafgaand aan de lezing zal Leon Biezeman, zelf dyslectisch en in Deventer gevestigd als publicist en zelfstandig onderzoeker, een kort verhaal over zijn eigen jeugd voorlezen, getiteld “De jongen die niet kon schrijven.”

Vooraf en tijdens de pauze zorgt Johanneke ter Stege voor de muzikale omlijsting. Na de pauze leidt James van Lidth de Jeude de discussie.

Tekst Peter van Diest, illustratieontwerp Martijn Harleman