Kobus Kuipers


Kobus Kuipers

Kobus Kuipers is leider van de groep NanoOptics bij het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica in Amsterdam en buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Twente. Zijn onderzoek behelst het bestuderen en manipuleren van licht met behulp van structuren die kleiner zijn dan de golflengte van het licht. Met dergelijke structuren kunnen hij en zijn medewerkers licht vertragen, opsluiten en andere kunstjes laten doen. Naast het verkrijgen van meer fundamentele kennis over licht kan dit onderzoek bijdragen aan snellere telecommunicatie en betere zonnecellen en (bio)sensoren. Kuipers is voorzitter van de Nederlandse afdeling in het Internationale Jaar van het Licht.

Meer informatie:

http://www.amolf.nl/research/nanooptics/
https://www.dejongeakademie.nl/nl/leden/alumni/6404
http://www.iyl2015.nl/

 

(Bron: Kobus Kuipers)