13 mei 2015: Vanessa Evers
De sociale robot: samenwerking tussen mens en intelligente machine


De sociale robot: samenwerking tussen mens en intelligente machine

Dingen die voor een mens te moeilijk zijn, of te gevaarlijk, worden tegenwoordig vaak gedaan door robots. Ga maar na: de diepzee wordt bezocht door onderwaterrobots, we sturen robotkarretjes naar andere planeten, en laten drones het vuile werk doen in een oorlog. Dat is allemaal heel gewoon vandaag de dag. Dus wordt het tijd voor robots om hun grenzen te verleggen.

Want er lonkt een nieuwe omgeving voor robots. Een omgeving die qua uitdagingen kan concurreren met de bodem van de oceaan, de zandduinen van Mars, en woestijnen met terroristen. Het is…

De huiskamer. Of eigenlijk: iedere omgeving waar sociale interactie met mensen de belangrijkste vaardigheid is. Nu kunnen robots veel, maar ze staan nog niet echt bekend om hun sociale vaardigheden. Omdat die bij uitstek een menselijke specialiteit zijn, dringt de vraag zich op waarom je dáárvoor nou robots zou inzetten. Prof. dr. Vanessa Evers, hoogleraar Human Media Interaction aan de Universiteit Twente, komt het uitleggen. Voor het Science Café vertelt ze over haar onderzoek aan sociale robots en hun interactie met mensen.

Daarbij komen vragen aan de orde als: hoe moeten robots zich gedragen om hun interactie met mensen zinnig en succesvol te laten zijn? In haar onderzoek onderscheidt Evers drie speerpunten. De eerste daarvan is de waarneming van menselijk gedrag door robots. Dan is er de interpretatie door robots van deze waarneming, en de afstemming hierop van de interactie tussen mens en robot. En ten slotte moet de zich ontwikkelende relatie tussen mens en robot geanalyseerd en geëvalueerd worden.

Vooraf en in de pauze zorgt “Gat in de lucht” voor het muzikale vertier, en na de pauze zal James van Lidth de Jeude op onnavolgbare wijze de discussie leiden. (Voordat ze voor díe taak een robot hebben uitgevonden zal er nog heel wat water door de IJssel stromen…)

Tekst Peter van Diest, illustratieontwerp Martijn Harleman