Annemie Desoete


Annemie Desoete

Prof. Dr. Annemie Desoete is hoogleraar aan de Universiteit van Gent (vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie) en docent aan de Arteveldehogeschool (afstudeerrichting logopedie).

Ze doet onderzoek naar leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie) en comorbide problemen (DCD, autismespectrumstoornissen) alsook naar vroege voorspellers en aanpak van moeilijkheden met lezen, spellen en rekenen. Ze heeft hier ook een onderwijsopdracht in. Verder is ze hoofdpromotor van het associatieonderzoeksPlatform (aoP) ‘typisch en atypisch leren (leerproblemen)’ en van het Onderzoeks-en DienstverleningsCentrum (ODC) LEER+

Ze werkte ook mee aan een documentaire over dyslexie, en aan breed toegankelijke informatie over dyscalculie.

(bron: Annemie Desoete)