Mark Dingemanse


Mark Dingemanse

Dr. Mark Dingemanse is verbonden aan het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen. Zijn promotieonderzoek richtte zich op de betekenis en het gebruik van ideofonen in Siwu, een Ghanese taal. (Ideofonen zijn,simpel gezegd, woorden die een idee, een gevoel, of een beeld oproepen, door bijvoorbeeld klanknabootsing of door de vorm van het woord.)

Dingemanse is geïnteresseerd in hoe mensen in het dagelijks leven gebruik maken van taal, van het overbrengen van hun zintuiglijke indrukken tot het vormen van sociale verbanden. Hij bestudeert deze onderwerpen nauwgezet in samenlevingen waar hij goed bekend mee is en hij onderzoekt ze vanuit een vergelijkend perspectief, in samenwerking met zijn collega’s van de afdeling Taal en Cognitie.

Hij draagt ook bij aan het door de European Research Council gesponsorde project Human Sociality and Systems of Language Use, waarin conversatiestructuren worden onderzocht in talen over de hele wereld. Dingemanse doet regelmatig veldwerk in Ghana, en is ook betrokken bij onderzoeksprojecten over taal en perceptie, ideofonen en klanksymbolisme, en synesthesie in verschillende culturen.

(bronnen: Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, Wikipedia)