Kitty Nijmeijer


Kitty Nijmeijer

Prof. Dr. Kitty Nijmeijer is hoogleraar Membrane Science and Technology (Membraantechnologie) aan de Universiteit Twente. Na haar promotie in 2003, waarin zij gewerkt heeft aan de scheiding van ethaan en etheen voor de kunststofindustrie, is zij onderzoeksdirecteur van het Europees Membraan Instituut in Enschede geweest. Dit instituut doet confidentieel contractonderzoek met de industrie op het gebied van membranen en membraantechnologie. In 2006 is zij universitair docent geworden en in 2012 is zij benoemd als hoogleraar Membrane Science and Technology aan de Universiteit Twente. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling en fabricage van membranen voor Energie en Water applicaties. Voorbeelden daarvan zijn membranen voor het afvangen van CO2 of voor het opwekken van energie uit zee- en rivierwater, maar ook membraanontwikkeling voor waterzuivering, drinkwaterbereiding en afvalwaterbehandeling.

(Bron: Kitty Nijmeijer)